DER GRUP Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı A.Ş. Nasıl çalışır?

DERGRUP Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı A.Ş.

15 Nis 2018
 1. Gayrimenkulün bulunduğu tapu sicil müdürlüğünü ziyaret ederek, satın alınacak emlak üzerinde herhangi bir takyidat, (yasal sınırlama) ipotek, intifa hakkı, yıkım kararı, eski eser tescili olup olmadığını,
 2. Kat irtifakı veya Kat mülkiyetli olup olmadığını,
 3. Mülkün iskanı alınıp, alınmadığını, (Kat mülkiyetine dönüştürülmüş tapuların iskanı vardır.)
 4. Gayrimenkul, ya da bina üzerinde “Belediye İmar Müdürlüğünce” konmuş şerh olup olmadığını,
 5. Tapudan Emlak üzerinde arsa payının doğru paylaştırılıp paylaştırılmadığını, tapuda görülen hisse miktarını ve mülkün toplam hisse miktarını kontrol edilir. (Elinizdeki tapu arsa payının düşük olması nedeni ile sadece bir kağıt parçası görevi görebir.) (Örnek: 10 katlı bina, on daireden ibaret ve arsa payı 10 paydaşa 10/100 şeklinde bölünmesi gerekirken hileli bir satışla 10/100 yerine 1/100 ile birçok satış gerçekleşmekte ve emlak sahibi bunun farkına bile varmamaktadır. Tapunun hileli satışı hakkında dava açan malik zaman aşımı ile karşı karşıya kalmakta ve elinde tapu değil sadece arsanın 1%100 ine sahip olduğunu birçok kez anlamamaktadır.)
 6. Yabancıya satış hakkı olup olmadığı,
 7. Satışı gerçekleştirilecek mülkün arşiv dosyasındaki projesine bakılarak tapu projesinden yazan bağımsız bölüm numarasının aynı konumdaki mülke ait olup olmadığı kontrol edilir. (Ülkemizde birçok emlak sahibi farkında olmadan bağımsız bölüm numarası hatası nedeni ile komşusunun dairesinde oturmaktadır. Bu durum her on tapudan neredeyse birinde mülk sahiplerinin başına gelmekte ve problem çıkıncaya kadar durum fark edilmemektedir.)
 8. Mülkün bulunduğu Belediyeyi ziyaret ederek, mülkün dosyası incelenir ve üzerinde her hangi bir yıkım kararı, ruhsat sorunu olup olmadığı, iskanı alınıp alınmadığı, imarla ilgili her hangi bir problem olup olmadığı, İnşaat bitim tarihi, İnşaatı yapan firma bilgileri, İnşaat Ruhsatı, Deprem Yönetmeliğine uygun olup olmadığı, yapı denetim ile ilgili çalışmaya dahil olup olmadığı, mülkün belediyede “emlak vergisi” borcu olup olmadığı kontrol edilir.
 9. Alacağınız gayrimenkulün harçlarını “devir ve iktisap bedeli” üzerinden hesaplayarak beyannamenizi hazırlar.
 10. Gayrimenkul’ün bulunduğu bölgenin, sosyal olanaklarını ve çevre, okul, park alanları, Hastane ve AVM ‘lere yakınlığı ve bundan yararlanma durumunuzu araştırır.
 11. Semt pazarının kurulduğu yeri öğrenir. (Taşındıktan sonra evinizin önünde pazar kurulduğunu görmek ve bir Pazar günü pazarcıların sesi ile uyanmak istermisiniz.?)
 12. Satın alacağınız emlak ile ilgili genel bilgi toplar. Ödenen aylık genel gider bedellerini, binada ödenen kira bedellerini, binanın bakımlarının iyi yapılıp yapılmadığını ve diğer ilgili konuları sorup, (Örneğin binada huzursuzluk yaratan komşu varmı),
 13. Binanın bodrum katına inerek temizmi, rutubetlimi, nasıl görünüyor, Mülkün iç kondisyonunu değerlendirir ve satın aldıktan sonra yapmanız gereken masraflar varsa onları tespit eder ve satın alım fiyatınızı buna göre değerlendirerek maliyet raporu sunar.
 14. İnşaat kalitesini, deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını, varsa depreme uygunluğu ile ilgili deprem etüdü raporunu inceler ve dosyaya ilave eder.
 15. Banka kredisi alacaksanız kredi miktarını, ödeme şartlarını, dosya bedeli gibi genel giderleri, prosedürlerin içeriklerini, konulacak ipotek miktarını, faiz ödemelerini, (Sonuçta birkaç puan yüksek kredi binlerce lira kaybınıza sebebiyet verecektir.) araştırır ve size en uygun banka seçeneklerini rapor halinde sunar.
 16. Alacağınız gayrimenkul kiracılı ise satın almadan önce kiracı ile yapılan kira kontratını inceler, (Kiracıyla bizzat görüşülmeli ya da tahliye taahhüdü varsa tahliye taahhüdündeki tarih ile kontrattaki tarihlere dikkat edilmeli) Eğer satın almayı düşündüğünüz mülkteki kiracının siz satın aldıktan sonra çıkmasını istiyorsanız satın alma işleminden sonra yasal ve usulüne uygun bir bildirim hukuk danışmanlarımız tarafından hazırlanır.
 17. Alacağınız Gayrimenkul de oturan varsa, elektrik, su, doğalgaz, aidat gibi borçların olup olmadığı araştırılır.
 18. Yukarıda sıralı tüm araştırmaları tamamlayıp, bu kurumlardan tedarik edilmiş olan tüm belgelerinde içerisinde bulunduğu ve ayrıca DERGRUP Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı A.Ş. tarafından düzenlenmiş bir raporu da dosyaya dahil ederek, bir klasör halinde satın alacağınız gayrimenkulün satışa uygunluğunu, gelecekte size bu hususlarda problem yaşatmayacağını garantiliyoruz.
 19. Bütün bunların üzerine DERGRUP Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı A.Ş. tarafından satışı gerçekleştirilen konut için 6 ay boyunca Hukuk Danışmanlarımız tarafından, mülkünüz hakkında çıkabilecek olası hukuki sorunlara ÜCRETSİZ hizmet verilmektedir.

Türkiye de bu hizmeti ve çok daha fazlasını sadece “DER GRUP Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı A.Ş.” vermektedir.! 
BİZ YER GÖSTEREN DEĞİL, YOL GÖSTERENİZ.

DERGRUP Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı A.Ş. Emlak alım, satımlarında komisyon bedeli veya yer gösterme bedeli değil, çalışmaları karşılığında “HİZMET BEDELİ” almaktadır. Emlak alım, satımlarınız için sizi de “DERGRUP Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı A.Ş.” ne bekleriz. 
SİZ VAKTİNİZİ SEVDİKLERİNİZE AYIRIN, DER GRUP A.Ş. SİZİN İÇİN EN KAZANÇLI OLANI BULSUN...